arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart

Podpora

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010.

Helpdesk

Helpdesk – Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury.

Často kladené otázky

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury.

Důležité dokumenty

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

UtilityReport

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto VOP obchodní Společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem nám. 9. května 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“)

show document
MawisPhoto

Podmínky užívání webového rozhraní

Tento dokument nazvaný Podmínky užívání webového rozhraní se týká Portálu https://mawis.eu, který provozuje: Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem nám. 9. května 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“).

show document
UtilityReport

Předsmluvní informace pro spotřebitele

le ve smyslu ust. § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1

show document
UtilityReport

Název dokumentu

Hromadná podatelna nyní žádosti stavebníků přímo integruje do systému ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a. s.

show document