arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart

MAWIS produkty

Geomatické produkty podporující plánování, realizaci a provoz staveb.

Chcete filtrovat služby podle zájmu?

Dokáže hromadně zjistit všechny správce inženýrských sítí a požádat je o vyjádření. Každý stavebník má totiž zákonnou povinnost doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou ostatních. UtilityReport vám ušetří čas, nedělá chyby a je rychlý, protože oslovuje všechny správce najednou. Rychlé, přehledné a správné vyjádření k existenci sítí. Potřebujete pro každé stavební povolení

Digitální technická mapa ČR

Mapa přináší nové zákonné povinnosti. Víte, jak na ně?

Show article

Digitalizace stavebnictví je tady

MawisPhoto vám s pomocí mobilního telefonu přináší moderní způsob vedení dokumentace ve 3D.

Show article

Průběžná dokumentace stavby ve 3D, záznam prací, kontrola bezpečnosti na staveništi a sledování účtovaných nákladů. Rychlé zaměření podpovrchové situace před záhozem. V geodeticky přesném 3D modelu můžete také měřit vzdálenosti, plochy i kubatury. Přesný 3D model stavby, vytvořený pomocí telefonu

Pokročilé analýzy nad daty katastru nemovitostí. Vyhledávání půdních bloků z registru LPIS. Analýza obsahu DGN/DWG/DXF výkresů. Převod dat mezi formáty DGN a SHP. Export katastrálních dat z registru RÚIAN. Nástroje pro kontrolu a převod dat Digitální technické mapy ČR. Profi nástroje pro práci s geodaty. Speciálně pro geodety, projektanty a geoinformatiky

Nová aplikace ContractSupport

Spouštíme novou knihovnu MAWIS geomatických nástrojů. První dostupnou funkcí je Vyhledávání dotčených parcel katastru nemovitostí.

Show article

Stavee

Jediný digitální stavební deník, který se snadno používá. Rychlé zapisování záznamů o stavbě s dokumenty a fotografiemi. Vždy aktuální údaje o průběhu stavby. Silné zabezpečení a záloha dat. Snadný export dat po dokončení stavby. Sdílení záznamu v rámci stavby. Včetně mobilní aplikace. Přehledný digitální stavební deník. Podle zákona

Digitální technická mapa ČR

Mapa přináší nové zákonné povinnosti. Víte, jak na ně?

Show article

Ortofotomapa use case

Zajistíme letecké snímky a ortofotomapy od historie po současnost.

Show article

Mawis Geoportál

Vaše projektová data na jednom místě. Analýza a jejich vizualizace. Sdílení v týmu i se zákazníkem. Pokročilé nastavení přístupových práv. Publikování dat pod heslem nebo veřejně. Vhodný nástroj pro tvorbu nové dokumentace i sjednocení stávajících geodat a dokumentů. Pomůžeme s vytvořením dat a převodem z jiných systémů.

Nová aplikace ContractSupport

Spouštíme novou knihovnu MAWIS geomatických nástrojů. První dostupnou funkcí je Vyhledávání dotčených parcel katastru nemovitostí.

Show article

Mawis Contract

Zjednodušuje tvorbu smluv, dokumentů a návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Vhodný pro inženýring staveb a majetkoprávní vypořádání, týkající se věcných břemen. Díky pokročilé logice automatizuje bezchybné vytváření textů do smluv včetně hromadného exportu pro rozesílku. Tvorba smluv a návrhů na vklad do katastru. Dokumentový systém s pokročilou logikou

Digitální technická mapa ČR

Mapa přináší nové zákonné povinnosti. Víte, jak na ně?

Show article

Mawis BIM3D

Tvorba podkladů pro stavební projekt, vytvoření stavební dokumentace a pasportů. Sledování výstavby, zaměření a výpočet kubatur. Geodeticky přesné 3D modely pro BIM a správu majetku. Všechna data dle aktuálních stavebních předpisů a norem.

Laserové skenování use case

Rychlé, přesné a komplexní zaměření objektů, jehož výstupem je 3D obraz reality ve formě mračna bodů.

Show article

3D modely use case

Vytvoření 3D modelů moderními technologiemi s možnými výstupy pro projektování a BIM.

Show article

Ostatní dobíhající služby

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není.

waterreport

Služba umožňuje vzdálený přístup pro sledování vodních zdrojů v Africe, které jsou zdrojem pitné vody pro místní obyvatele.

Vstup do aplikace

investreport

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů.

Vstup do aplikace

geodatadistribution

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů.

Vstup do aplikace

úap

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů.

Vstup do aplikace