aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantisearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkeryoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

Vážení uživatelé, z provozních důvodů dojde 4. 10. 2023 od 17:00 k odstávce portálu MAWIS včetně všech aplikací. Spuštění aplikací předpokládáme 5. 10. 2023. Omlouváme se za případné komplikace. Tým služeb MAWIS

Zpět na všechny dokumenty
Mawis

Předsmluvní informace pro spotřebitele

Předsmluvní informace pro spotřebitel

ve smyslu ust. § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 1. Totožnost a kontaktní údaje společnosti
  Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“):
  – adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
  – webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
  – kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
  – e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

 2. Popis poskytovaných služeb a jejich hlavní vlastnosti
  Společnost poskytuje svým Zákazníkům na Portále tstwp.mawis.eu služby (produkty), z nichž každá podporuje činnost jiných zákazníků, a tudíž mají i různé funkcionality a vlastnosti. Podrobný popis, jak každá z nabízených služeb funguje, a k čemu slouží, si zákazník může prohlédnout a seznámit se s ní přímo na produktových stránkách.
  Všechny služby (produkty), jsou k dispozici Zákazníkům Společnosti po registraci, přihlášení do zákaznického účtu na Portále tstwp.mawis.eu a nákupu služby v nákupním košíku. Zákazníkem se rozumí příjemce Služby dodávané Společností, kterou získává od Společnosti za peněžní úplatu.

 3. Cena služby včetně daní a poplatků.
  Cena služeb Společnosti včetně daní z přidané hodnoty je uvedena vždy u konkrétních služeb (produktů) v rámci jejich ceníku, který je dostupný na Portálu tstwp.mawis.eu.
  V nákupním košíku se ceny služeb (produktů) Společnosti kalkulují v návaznosti na druhu Zákazníkem zakoupené licence, zvolené funkcionalitě, časové platnosti a dle počtu podání, které si Zákazník v nákupním košíku provozovaném Společností zakoupí.

 4. Způsob platby a způsob plnění
  Cena za Zákazníkem zvolený a v nákupním košíku zakoupený produkt je hrazena pouze a výhradně prostřednictvím platební brány GoPay anebo bankovním převodem.
  Společnost vystaví Zákazníkovi, v případě platby bankovním převodem, zálohovou fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny Služby a zašle ji elektronickou formou jako součást notifikačního e-mailu s informací o tom, že je objednávka dokončena, Služba uhrazena, a je tak možno využít příslušné služby (produktu). Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty.
  Po provedené úhradě má Zákazník možnost využít jím zakoupenou službu (produkt).

 5. Práva z vadného plnění a práva ze záruk
  Práva z vad služeb se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to zejména ustanovením § 1914 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které je základem pro veškerá práva z vadného plnění, ust. § 1923 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ust. § 1921 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Uplatní se též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v případě, kdy je Zákazníkem spotřebitel.
  Další podrobnosti týkající se reklamací, doporučovaného postupu Zákazníka při jejím uplatnění či postupu Společnosti při jejím vyřízení je k nalezení v tomto Reklamačním řádu.

 6. Doba trvání Smlouvy a podmínky ukončení závazku
  Závazkové vztahy týkající se služeb Společnosti vznikají po úhradě ceny za zvolené služby na účet Společnosti, a to v okamžiku, kdy je Zákazníkovi doručen notifikační e-mail na jím zadanou e-mailovou adresu, že je objednávka jeho služeb dokončena a je možno vstoupit do zakoupené služby (produktu).
  Společnost pro uzavírání kupní smlouvy využívá tyto Všeobecné obchodní podmínky. Vzor k nalezení v Poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy.

 7. Mimosoudní vyřizování stížností
  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webová adresa: coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na webové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Zákazníkem a Společností