aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Digitální technická mapa ČR se spouští 1. 7. 2024. Pomůžeme vám s přípravou dokumentace a nahráním vašich inženýrských sítí do DTM krajů. 👉

Zpět na všechny dokumenty
Mawis

Předsmluvní informace pro spotřebitele

Předsmluvní informace pro spotřebitel

ve smyslu ust. § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 1. Totožnost a kontaktní údaje společnosti
  Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“):
  – adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
  – webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
  – kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
  – e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

 2. Popis poskytovaných služeb a jejich hlavní vlastnosti
  Společnost poskytuje svým Zákazníkům na Portále tstwp.mawis.eu služby (produkty), z nichž každá podporuje činnost jiných zákazníků, a tudíž mají i různé funkcionality a vlastnosti. Podrobný popis, jak každá z nabízených služeb funguje, a k čemu slouží, si zákazník může prohlédnout a seznámit se s ní přímo na produktových stránkách.
  Všechny služby (produkty), jsou k dispozici Zákazníkům Společnosti po registraci, přihlášení do zákaznického účtu na Portále tstwp.mawis.eu a nákupu služby v nákupním košíku. Zákazníkem se rozumí příjemce Služby dodávané Společností, kterou získává od Společnosti za peněžní úplatu.

 3. Cena služby včetně daní a poplatků.
  Cena služeb Společnosti včetně daní z přidané hodnoty je uvedena vždy u konkrétních služeb (produktů) v rámci jejich ceníku, který je dostupný na Portálu tstwp.mawis.eu.
  V nákupním košíku se ceny služeb (produktů) Společnosti kalkulují v návaznosti na druhu Zákazníkem zakoupené licence, zvolené funkcionalitě, časové platnosti a dle počtu podání, které si Zákazník v nákupním košíku provozovaném Společností zakoupí.

 4. Způsob platby a způsob plnění
  Cena za Zákazníkem zvolený a v nákupním košíku zakoupený produkt je hrazena pouze a výhradně prostřednictvím platební brány GoPay anebo bankovním převodem.
  Společnost vystaví Zákazníkovi, v případě platby bankovním převodem, zálohovou fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny Služby a zašle ji elektronickou formou jako součást notifikačního e-mailu s informací o tom, že je objednávka dokončena, Služba uhrazena, a je tak možno využít příslušné služby (produktu). Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty.
  Po provedené úhradě má Zákazník možnost využít jím zakoupenou službu (produkt).

 5. Práva z vadného plnění a práva ze záruk
  Práva z vad služeb se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to zejména ustanovením § 1914 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které je základem pro veškerá práva z vadného plnění, ust. § 1923 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ust. § 1921 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Uplatní se též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v případě, kdy je Zákazníkem spotřebitel.
  Další podrobnosti týkající se reklamací, doporučovaného postupu Zákazníka při jejím uplatnění či postupu Společnosti při jejím vyřízení je k nalezení v tomto Reklamačním řádu.

 6. Doba trvání Smlouvy a podmínky ukončení závazku
  Závazkové vztahy týkající se služeb Společnosti vznikají po úhradě ceny za zvolené služby na účet Společnosti, a to v okamžiku, kdy je Zákazníkovi doručen notifikační e-mail na jím zadanou e-mailovou adresu, že je objednávka jeho služeb dokončena a je možno vstoupit do zakoupené služby (produktu).
  Společnost pro uzavírání kupní smlouvy využívá tyto Všeobecné obchodní podmínky. Vzor k nalezení v Poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy.

 7. Mimosoudní vyřizování stížností
  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webová adresa: coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na webové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Zákazníkem a Společností