aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Seznam správců dopravní a technické infrastruktury. Bude někdy Registru subjektů technické infrastruktury či Digitální technická mapa ČR stoprocentní? 👉

Přečíst celý článek
Zpět na všechny dokumenty
MawisUtility

Podmínky užívání služby MawisUtility

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP obchodní Společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“)

  – adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
  – webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
  – kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
  – e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

  určují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě užívání služby MawisUtility.

 2. Zákazníkem se pro účely těchto podmínek rozumí příjemce Služby MawisUtility dodávané Společností, kterou může využívat za peněžní úplatu jako registrovaný žadatel nebo zdarma skrze veřejný přístup.

 3. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky dle potřeby měnit či doplňovat

II. POPIS SLUŽBY

 1. Produktem poskytovaným Společností se rozumí služba MawisUtility, která spočívá v generování a zasílání žádosti subjektům technické infrastruktury o vyjádření k případné existenci technické infrastruktury na konkrétním území vymezeném Zákazníkem. Žádosti jsou generovány pro subjekty technické infrastruktury, které žadatel předem potvrdil prostřednictvím aplikace, která je k dispozici Zákazníkům Společnosti po registraci a přihlášení do jejich zákaznického účtu na Portále tstwp.mawis.eu. (více o registraci a přihlášení se do registrovaného účtu ve VOP MAWIS) nebo přes veřejný přístup.

 2. Zákazník bere na vědomí, že některé subjekty technické infrastruktury nepřijímají elektronicky žádosti vygenerované prostřednictvím aplikace MawisUtility. O těchto případech je Zákazník obeznámen v průběhu procesu podání žádosti (3. krok SUBJEKTY TI) a také ve vygenerovaném protokolu. Taková žádost pro uvedený subjekt technické infrastruktury bude Zákazníkovi zaslána e-mailem k vytištění s tím, že ten si sám zajistí na své náklady její doručení příslušnému subjektu technické infrastruktury.

 3. Zákazník bere na vědomí, že seznam subjektů technické infrastruktury generovaný službou MawisUtility je pouze orientační a jeho úplnost není Společností garantována. Společnost se zavazuje ve spolupráci s příslušnými stavebními úřady o udržení co nejaktuálnějších dat, ale přesto musí stavebník dbát na své zákonné povinnosti vyplývající ze stavebního zákona pro získání územního/stavebního povolení aj.

 4. Společnost neodpovídá za vyřízení vygenerované a rozeslané žádosti subjektem technické infrastruktury. Společnost je pouhým prostředníkem, který generuje a v některých případech i rozesílá vygenerované žádosti o vyjádření k případné existenci technické infrastruktury na konkrétním území určeném zákazníkem.

 5. Do služby se zákazník přihlásí přes registrovaný účet, který má platnou licenci (po zakoupení produktu) nebo přes veřejný přístup, kdy je služba k dispozici skrze vstupní bod:

  a) Registrovaný účet je určen profesionálům, kteří službu využívají ke své profesi (podnikání) nebo i jiným zákazníkům, kterým nestačí veřejný přístup. Počet podání a funkcionalitu zákazník zvolí při nákupu. Registrovaný uživatel má možnost podání na území celé ČR. Po skončení licence nebo vyčerpání podání může uživatel opakovaně nakoupit produkt a službu nadále využívat.

  b) Veřejný přístup je určen pro občany a širokou veřejnost, kteří službu využívají pro realizaci projektů vlastních staveb. Podání skrze vstupní bod je omezeno na území příslušného stavebního úřadu spadající pod město/obec/ORP či kraj, které službu pro své občany zřídilo. Služba je poskytována zdarma pro 3 hromadná podání v daném kalendářním roce a v daném vstupním bodě. Následně je uživatelský účet zablokován a uživatel si může zřídit registrovaný účet nebo počkat, než mu bude účet v následujícím kalendářním roce obnoven.

 6. Společnost může zablokovat zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy jej Zákazník déle než 12 měsíců nevyužívá. Dále v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek), což je i uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů Zákazníka při registraci či jejich změně. Pro účely tohoto dokumentu se předchozí větou rozumí, že Společnost může dále zablokovat účet nebo odebírat příslušná podání uživatelům, kteří opakovaně nedokončí žádost a zneužívají data z registru subjektů technické infrastruktury (RSTI) ke svým soukromým či podnikatelským účelům. Tato data jsou majetkem společnosti a jejich zneužití je v rozporu s těmito podmínkami.

 7. Společnost se zavazuje, že pro Zákazníky bude v provozu telefonní linka pro řešení dotazů, a to v době od 8:00 – 16:00 h ve všední dny mimo státních svátků. Své dotazy k nákupu, produktům nebo službě může zákazník také směřovat na e-mailovou adresu: info@mawis.eu.

 8. Zákazník bere na vědomí, že při používání služby MawisUtility, bude s jeho osobními údaji nakládáno tak, jak je uvedeno v Podmínkách užívání webového rozhraní.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY A CENA PRODUKTU

 1. Cena služby vč. DPH je uvedena vždy u konkrétního produktu na Portále tstwp.mawis.eu nebo na vyžádání u obchodního zástupce spol. HRDLIČKA spol. s r.o..

 2. Společnost může ceny průběžně upravovat nebo poskytovat dle svého uvážení slevy na produkty ve formě kupónů. Aktuální ceny jsou vždy uvedeny u produktu.

 3. V nákupním košíku se ceny služeb (produktů) Společnosti kalkulují v návaznosti na druhu Zákazníkem zakoupené licence, zvolené funkcionality a počtu podání, které si Zákazník na Portále provozovaném Společností zakoupí.

 4. Cenu za Zákazníkem zvolený a v nákupním košíku zakoupený produkt je možno uhradit prostřednictvím platební brány GoPay nebo bankovním převodem.

 5. V případě platby bankovním převodem Společnost vystaví Zákazníkovi zálohovou fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny Služby a zašle ji elektronickou formou jako součást notifikačního e-mailu s informací o tom, že je objednávka dokončena, Služba uhrazena, a je tak možno využít příslušné aplikace. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty.

 6. Informace o zakoupeném produktu včetně odpovídajícího počtu přičtených podání je zobrazena po přihlášení do služby MawisUtility v uživatelském profilu pod záložkou “Můj účet”.

 7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou – dle typu licence. Nevyčerpaná podání, která si Zákazník zakoupil v rámci nákupu, po vypršení doby licence propadají a nenáleží za ně náhrada. Před uplynutím lhůty jednoho roku ode dne zakoupení produktu je o této končící lhůtě Zákazník informován.

IV. KONTAKT NA PROVOZOVATELE SLUŽBY

 1. Kontaktní údaje Společnosti:
  Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062

  – adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
  – webové stránky Společnosti: tstwp.mawis.eu
  – kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
  – e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2023