arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all documents
UtilityReport

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto VOP obchodní Společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem nám. 9. května 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto VOP obchodní Společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem
nám. 9. května 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“)

• adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
• webové stránky Společnosti: https://hrdlicka.cz
• kontaktní telefon: +420 235 521 822
• e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Společností a jinou fyzickou nebo právnickou osobou
(dále jen „Zákazník“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Portál“) Společnosti,
který je umístěn na https://mawis.eu, kde mohou Zákazníci v e-shopu nakupovat služby
Společnosti.