aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Digitální technická mapa ČR se spouští 1. 7. 2024. Pomůžeme vám s přípravou dokumentace a nahráním vašich inženýrských sítí do DTM krajů. 👉

Zpět ke všem případovým studiím
MawisUtility

MawisUtility – Vyjádření k existenci sítí

V následujícím textu citujeme data typického uživatele, skutečné projekčně-stavební firmy z oboru elektro, kterou jsme pro účely zveřejnění přejmenovali na ABC-elektro.

Firma ABC-elektro, specializující se na projektování a inženýring staveb elektro sítí a přípojek, již od roku 2016 úspěšně využívá systém MawisUtility k efektivnímu a rychlému projednávání stavebních projektů. Tento systém jim umožňuje získat přehled o technické infrastruktuře v daném území a komunikovat s příslušnými subjekty prostřednictvím žádostí o vyjádření k existenci sítě.

Od roku 2016 do roku 2023 firma ABC-elektro výrazně zvýšila počet žádostí v systému MawisUtility. V roce 2016 bylo provedeno 45 žádostí, zatímco v roce 2022 dosáhl počet žádostí 222. Tento nárůst využití systému naznačuje, že firma ABC-elektro si je vědoma výhod, které jim systém přináší, a aktivně ho využívá pro své projekty.
Jedna z hlavních výhod, kterou firma ABC-elektro získala díky systému MawisUtility, je značná úspora času. Před zavedením systému museli inženýři strávit hodně času hledáním informací o existujících sítích od různých subjektů. Díky systému MawisUtility mají nyní přehledné a aktuální informace na jednom místě, což jim umožňuje rychlejší rozhodování a plánování projektů.
Další výhodou je finanční úspora. Získávání informací od jednotlivých subjektů je nákladné. Systém MawisUtility proces zjednodušuje, umožňuje oslovovat subjekty hromadně a elektronicky a uživateli poskytuje prostřednictvím odpovědí na jím vygenerované žádosti úplné a aktuální informace o technické infrastruktuře. To vede ke snížení nákladů spojených s projednáváním stavebních projektů.
Díky systému MawisUtility firma ABC-elektro získala také lepší kontrolu nad projekty. Inženýři mohou snadno sledovat odpovědi od jednotlivých subjektů na žádosti o vyjádření k existenci sítě a rychle reagovat na případné změny či požadavky. To jim umožňuje plánovat a realizovat své projekty s větší přesností a minimalizovat potenciální problémy spojené s nedostatečnou znalostí existujících sítí.
Vzhledem k tomu, že jsme v polovině roku 2023, nemáme úplná data o počtu žádostí provedených v tomto roce. Zatím jich podali 137. Na základě předchozích trendů využití systému MawisUtility firmou ABC-elektro lze předpokládat, že počet žádostí v roce 2023 by mohl být podobný nebo vyšší než v předchozích letech.
Systém MawisUtility si firma ABC-elektro osvědčila od roku 2016 a trend rostoucího počtu žádostí naznačuje, že systém je stále aktivně využíván.
Nicméně je důležité zdůraznit, že firma ABC-elektro dlouhodobě využívá systém MawisUtility k efektivnímu a rychlému projednávání stavebních projektů. Systém jim usnadňuje získat přehled o technické infrastruktuře v daném území a zjednodušuje komunikaci s ostatními subjekty. Díky tomu firma může plánovat a realizovat své projekty s větší přesností a minimalizovat případné problémy spojené s nedostatečnými informacemi o existujících sítích.
Doufáme, že v roce 2023 firma ABC-elektro nadále využívá systém MawisUtility s úspěchem a že počet žádostí se bude i nadále zvyšovat, přispívajíc tak ke zjednodušení a zlevnění projednávání jejich stavebních projektů.

Zmíněné služby ve studii

Vyjádření k existenci sítí

Podatelna pro hromadné podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí napříč celou ČR s výhodami registrovaného uživatele.

Další případové studie

Ukázat více