arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all case studies
MawisTools

Laserové skenování use case

Rychlé, přesné a komplexní zaměření objektů, jehož výstupem je 3D obraz reality ve formě mračna bodů.

Popis služby


Laserové skenování je moderní metodou sběru 3D dat objektů jakýchkoliv rozměrů v té nejvyšší úrovni detailu. 3D laserový skener sbírá až 1 milion bodů za sekundu. Vzniká výsledné mračno bodů, které reprezentuje aktuální stav objektu v daném čase.

Výhody laserového skenování

  • přesné měření objektů s minimem odchylek
  • velmi rychlý sběr obrovského množství 3D dat
  • komplexní měřická dokumentace dle skutečnosti
  • menší počet doměřování -> snížení ekonomických nákladů
  • měření za špatných světelných podmínek či ve stísněných prostorech

Jaké služby se ve story zmiňují?

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

Aplikace pro tvorbu dokumentací staveb pomocí 3D modelů skutečného provedení stavby mobilním telefonem. Dokumentace výkopových staveb před záhozem pro budoucí snadnou správu sítí. 3D model dává přesné informace o prvcích a jejich poloze pod zemským povrchem. Umožňuje měřit vzdálenosti, plochy a kubatury.

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. UtilityReport čerpá data z registru subjektů technické infrastruktury a umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010

Show more