arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all case studies
MawisTools

Fotogrammetrie use case

Rychlý a bezkontaktní sběr dat digitálními fotoaparáty prováděný pomocí bezpilotních prostředků

Popis služby


Letecká fotogrammetrie je měřickou metodou, která za pomoci letadel nebo dronů umožňuje bezkontaktní sběr dat o zemského povrchu. Principem letecké fotogrammetrie je snímání a měření během letu a následné vyhodnocení zaznamenaného stavu z pořízených fotografií v čase.

Výhody fotogrammetrie

  • možnost zaměřování rozsáhlých územních celků
  • aktuálnost a vysoká podrobnost
  • vysoká přesnost a rychlost
  • zaměření nebezpečných a těžko přístupných lokalit
  • sledování vývoje stavu lokality nebo objektu v časových úsecích

Jaké služby se ve story zmiňují?

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

MawisPhoto

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury, který umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

UtilityReport

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury, který umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010

Show more