arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all case studies
MawisPhoto

MawisPhoto use case

Rychlý sběr dat pro 3D modely dokumentace staveb prováděný pomocí mobilního telefonu.


MawisPhoto je služba, která slouží k usnadnění a urychlení dokumentace staveb pomocí mobilního telefonu. Vytvořené 3D modely umožňují kontrolu stavby, materiálů a konstrukce, dále změření kubatury, hloubky výkopu, vzdálenosti a délky.

Výhody MawisPhota

 • velmi rychlý sběr dat pro dokumentaci stavby v 3. třídě přesnosti mapování
 • snadná kontrola staveb na dálku ve 2D a 3D zobrazení
 • vytvoření 3D modelu v souřadnicovém systému
 • garantovaná data ve 3. třídě přesnosti
 • vše on-line na jednom místě

Nabízené výstupy

 • barevné mračno bodů nebo mesh
 • 3D model objektu
 • 3D / 2D vektorová kresba
 • informační model stavby (BIM)
 • ortofoto ve vysokém rozlišení
 • digitální model povrchu

Jaké služby se ve story zmiňují?

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

MawisPhoto

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. UtilityReport čerpá data z registru subjektů technické infrastruktury a umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

UtilityReport

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. UtilityReport čerpá data z registru subjektů technické infrastruktury a umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

Další podobná stories

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

Show more