arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all case studies
UtilityReport

3D modely use case

Vytvoření 3D modelů moderními technologiemi s možnými výstupy pro projektování a BIM.

Popis služby

Vytváříme 3D modely skutečného stavu průmyslových komplexů, budov a objektů. Modely vyhotovujeme v požadované hustotě bodů a přesnosti, které následně slouží pro další projektování a modelování nových staveb. Výstupní 3D data připravujeme dle požadavků zákazníka (typ modelu, jeho úroveň či formát)

Výhody 3D modelu

prezentační vizualizace objektu jako celku
vhodný podklad pro projektování a modelování
realizace řezů v libovolném místě a úrovni detailu
možnost vidět daný subjekt v prostorových souvislostech
využitelnost v prostředí virtuální reality

Jaké služby se ve story zmiňují?

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

MawisPhoto

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury, který umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

MawisTools

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury, který umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010

Show more