InvestReport

Umožňuje subjektům sledování stavů majetkoprávního projednávání věcných břemen.

Jedinečná aplikace umožňující on-line sledování majetkoprávního projednávání věcných břemen. Tato aplikace v jednom okamžiku propojuje zpracovatele věcných břemen (mandatář) s vkladatelem (investor).

Vstup do aplikace

Vkladatel vidí aktuální stav zpracování:

 • Grafickou část (mapové podklady typu ortofoto, základní mapy, katastrální mapy, věcná břemena a průběhy staveb)
 • Tabulkovou část (základní informace o parcelách shodné s nahlížením do katastru nemovitostí)
 • Statistiky a sestavy:
  • statistika VB podle stavu a k. ú.
  • statistika VB podle stavu a etapy
  • předběžný odhad rozsahu VB dle k. ú.
  • statistika vývoje uzavírání smluv za období

A může s daty dále pracovat:

 • Fulltextové vyhledávání nad údaji v tabulkové části (parcelní čísla, LV, k. ú., stavy a etapy)
  využívání sestav a statistik
 • Generování smluv o zřízení věcného břemena s automatickým doplněním údajů vedených
  v katastru nemovitostí
 • Výpočet ceny jednorázové náhrady v závislosti na výměře věcného břemene a jeho umístění
  (osa vedení, patka stožáru, a uvnitř vodičů)