arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all documents
UtilityReport

Předsmluvní informace pro spotřebitele

le ve smyslu ust. § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1

Totožnost a kontaktní údaje společnosti
Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem nám. 9. května 45, Tetín, PSČ 266 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále
jen „Společnost“):

adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
• webové stránky Společnosti: https://hrdlicka.cz
• kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
• e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz