STAVEE je moderní elektronická verze stavebního deníku

Namísto na papír zapisujete záznamy do tabletu. Vaše data se již nikdy neztratí, neshoří a ani neupadnou do bláta.

Informace o projektu

Namísto na papír zapisujete záznamy do tabletu. Pořízené údaje jsou bezpečně ukládány na server. Samozřejmostí je možnost ukládání dokumentů a fotek z průběhu stavby. Díky modernímu řešení je stavební deník k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Již nikdy se neztratí, neshoří, neupadne do bláta. Podvržení záznamu je ve srovnání s papírovým provedením prakticky nemožné.

Vytvořili s INNOGY & INTELIS

Stavee ukázka obrazovky

Jak to funguje?

Jedním z klíčových požadavků na aplikaci stavebního deníku je zajištění jeho nezmanipulovatelnosti. To znamená, že musí být 100% zajištěno, že nelze zpětně doplnit ani upravit žádný záznam a zfalšovat podpis záznamu. Toto je zásadní i z pohledu průkaznosti při použití dat jako důkazu při případném soudním sporu. Každý uživatel má své přihlašovací jméno a heslo. Tím je, v kombinaci s digitálními podpisy a časovými razítky, zajištěna jeho nesmazatelná „elektronická stopa” v systému.

Po přihlášení a ověření může uživatel vytvářet jednotlivé zápisy do konkrétního deníku stavby. U každé akce je ukládána aktuální GPS poloha zařízení, která je kontrolována vůči geofenci stavby. Povinné záznamy ve stavebním deníku musí být podepsány jedním nebo více uživateli. U každého podpisu je opět uloženo časové razítko, které bereme z GPS. Data jsou pak uložena, zašifrována a odeslána na server, kde dojde k jejich podpisu a orazítkování.

PŘIHLÁŠENÍ

GPS POZICE

POŘÍZENÍ DAT

ULOŽENÍ DAT

PODPIS UŽIVATELE

ČASOVÉ RAZÍTKO

DATA NA CLOUDU

PODPIS APLIKACE

ČASOVÉ RAZÍTKO

ZOBRAZIT WEBOVÉ STRÁNKY