arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart

Vyhledání dotčených parcel
katastru nemovitostí

Data v DGN/DWG výkresu promítneme na katastr nemovitostí a vy rychle + hromadně získáte informace o dotčených parcelách.

Přístupy do aplikace
Provést analýzu

Co umí služba Vyhledání dotčených parcel

Nástroj promítne vstupy v DGN/DWG/SHP na katastr nemovitostí. Vygeneruje Excel soubory s daty o parcelách, stavbách či jednotkách vč. odkazu do ČÚZK aplikace Nahlížení do KN pro získání informací o vlastnících. Zároveň vytvoří DGN výkresy dotčených a sousedních parcel s jejich geometriemi.

Vyhledání dotčených parcel je nástroj pro projektanty a pracovníky v oblasti inženýringu při přípravě projektování inženýrských sítí, záborových elaborátů liniových staveb. Je užitečný během inženýringu staveb a majetkoprávním vypořádání týkající se věcných břemen.

Data katastru nemovitostí z RÚIAN jsou aktualizována denně. Nástroj připravuje aktuální výpis.