arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all case studies
MawisPhoto

Ortofotomapa use case

Zajistíme letecké snímky a ortofotomapy od historie po současnost.

Ortofotomapa je věrný a srozumitelný obraz zemského povrchu. Jedná se o dílo složené z mozaiky leteckých měřických snímků umístěné v souřadnicovém systému a opravené dle výškových poměrů území do roviny. Zachovává si vlastnosti, jaké mají mapy – měřítko, souřadnicový systém a směrovou orientaci. Vysokou vypovídající schopností, úplností, přehledností a detaily odráží skutečný stav zemského povrchu a je spolehlivým zdrojem informací.

Výhody ortofotomapy

  • přesnost a tvarová věrnost zobrazení terénu
  • zaměření nebezpečných a těžko přístupných lokalit
  • zobrazení skutečných barev a s tím spojená lepší čitelnost
  • úplný a přehledný pohled na zemský povrch
  • sledování vývoje stavu lokality nebo objektu v časových úsecích

Nabízené výstupy

  • ortofoto ve vysokém rozlišení
  • digitální model terénu a povrchu
  • barevné mračno bodů nebo mesh
  • vizualizace prostorových dat
Rychle a zběsile 10 (2023)

CZ Dabing HD trailer

Jaké služby se ve story zmiňují?

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

MawisPhoto

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury, který umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

UtilityReport

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury, který umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

Show more