arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all case studies
UtilityReport

BIM use case

Moderní proces tvorby 3D modelu budov doplněného grafickými a popisnými informacemi o všech prvcích.

Popis služby

Informační model budovy je moderním procesem tvorby budovy za pomoci grafických dat a popisných informací k jednotlivým prvkům či objektům ve formě 3D modelu, který je využívaný od projektování, přes evidenci stavby až ke správě budovy. BIM je zdrojem pro facility management.

Výhody BIM modelu

  • úspora nákladů a času počítána za celý životní cyklus stavby
  • zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu
  • větší kontroly stavebního procesu a zvýšení kvality díla
  • lepší přístup k informacím a transparentnost rozhodování o stavbě
  • snazší možnost zpracování různých variant modelu

Jaké služby se ve story zmiňují?

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a službe od roku 2010

MawisPhoto

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury, který umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

MawisTools

Součástí procesu stavebního povolení je povinnost stavebníka doložit, že jeho projekt není v kolizi s technickou infrastrukturou jiných subjektů. Součástí UtilityReport je registr subjektů technické infrastruktury, který umožňuje stavebníkům hromadně oslovit místně příslušné subjekty.

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010

Show more