arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart

Územně analytické podklady

Sledování stavů majetkoprávního projednávání věcných břemen.

Jedinečná aplikace umožňující on-line sledování majetkoprávního projednávání věcných břemen. Tato aplikace v jednom okamžiku propojuje zpracovatele věcných břemen (mandatář) s vkladatelem (investor).

UAP

Vkladatel vidí aktuální stav zpracování:

 • Grafickou část (mapové podklady typu ortofoto, základní mapy, katastrální mapy, věcná břemena a průběhy staveb)
 • Tabulkovou část (základní informace o parcelách shodné s nahlížením do katastru nemovitostí)
 • Statistiky a sestavy:
 •  
  • statistika VB podle stavu a k. ú.
  • statistika VB podle stavu a etapy
  • předběžný odhad rozsahu VB dle k. ú.
  • statistika vývoje uzavírání smluv za období

A může s daty dále pracovat:

 • Fulltextové vyhledávání nad údaji v tabulkové části (parcelní čísla, LV, k. ú., stavy a etapy)
  využívání sestav a statistik
 • Generování smluv o zřízení věcného břemena s automatickým doplněním údajů vedených
  v katastru nemovitostí
 • Výpočet ceny jednorázové náhrady v závislosti na výměře věcného břemene a jeho umístění
  (osa vedení, patka stožáru, a uvnitř vodičů)
 •