GeoPortal

Slouží samosprávám pro jednoduchou publikaci geodat a mapových podkladů pro veřejnost.

Služba GeoPortal nabízí přehlednou a jednoduchou publikaci geodat. Prostorová data jsou zpracována a ve formě tematických vrstev následně zobrazena veřejnosti. To vše v on-line prostředí, v němž jsou geodata vždy aktuální a ihned k dispozici.

Zákazníkům nabízíme nejen spuštění samotného webového portálu, ale zároveň pořízení podkladových map a sběr tématických dat. GeoPortal pak lze využít jako zdroj informací podle potřeb zákazníka.

Témata GeoPortalu

Výhody GeoPortalu

 • Navigace v mapovém okně
 • Fulltextové vyhledávání nad adresními místy nebo definičními body parcel KN
 • Zobrazení mapových podkladů a datových sad včetně legendy
 • Navigační okno s malým měřítkem
 • Možnost přizpůsobení potřebám konkrétního zákazníka

Pozemkové úpravy

 • Kategorizace dle zákona o pozemních komunikacích
 • Údaje o kategorii, třídě, čísle, názvu, typu, šířce a délce daného území

Ochrana obyvatel

 • Hasičská zbrojnice, zdravotnické zařízení, veterinární stanice, hygienická stanice, nouzové ubytování, sklad humanitární pomoci

Bezbariérové město

 • Úřady, zdravotnické zařízení, školy, knihovny, divadla, sportovní střediska, restaurace, kavárny, pojišťovny

Územní plán

 • Orná půda, louky, pastviny, parky, rekreační lesy, zahrady
 • Čisté obytné území, sport, rekreace

Technická infrastruktura

 • Elektrická energie, zemní plyn, vodovod, kanalizace