arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all articles
MawisTools

Portál MAWIS a geomatické nástroje

Spouštíme novou knihovnu MAWIS geomatických nástrojů. První dostupnou funkcí je Vyhledávání dotčených parcel katastru nemovitostí z RÚIAN.

Spouštíme novou knihovnu MAWIS geomatických nástrojů.

První dostupnou funkcí je Vyhledávání dotčených parcel katastru nemovitostí z RÚIAN.

‍Data v DGN/DWG výkresu promítne na katastr nemovitostí a vy rychle a hromadně získáte informace o dotčených, ale i sousedních parcelách. Výstupem jsou geometrie zasažených parcel a informace o pozemku, stavbách či jednotkách vč. odkazu do ČÚZK aplikace Nahlížení do KN pro získání informací o vlastnících.

Funkce v rámci Vyhledání dotčených parcel KN z RÚIAN:

  • Vyhledání dotčených parcel dle přesné geometrie projektu – nahrání DGN/DWG výkresů;
  • Snadná analýza ochranných pásem – možnost zadání obalové zóny objektů (geometrií);
  • Vyhledání sousedních parcel – volitelný parametr aplikace;
  • Výstupem jsou geometrie dotčených i sousedních parcel v DGN/DWG/SHP formátu;
  • Všechny informace o dotčených pozemcích jsou dostupné v jedné tabulce (parcelní číslo, výměra, způsob využití pozemku, druh číslování, druh pozemku, odkaz do Nahlížení do KN);
  • Tabulka obsahuje i výpočty délek a ploch průniků vstupní geometrie s parcelami katastru.

Nepotřebujete již žádné další softwarové vybavení. Funkce je dostupná přes webovou aplikaci běžící ve vašem prohlížeči. Vyzkoušejte naše řešení a ušetříte čas i peníze.

Pro objednání 60denního DEMO účtu ZDARMA vyplňte formulář na webové stránce MAWIS Tools.

More similar articles

Show more