arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all articles
UtilityReport

Změny u správců sítí v roce 2023

V novém roce přichází několik změn u správců sítí, které mohou ovlivnit generovaný seznam subjektů TI ve službě UtilityReport.

V novém roce přichází několik změn u správců sítí, které mohou ovlivnit generovaný seznam subjektů TI ve službě UtilityReport.

• Důležitá aktualizace proběhla v územní působnosti subjektů ČEZ Distribuce, Telco Pro Services a ČEZ ICT Support, u kterých došlo ke sloučení majetku.
Nově se bude subjekt ČEZ ICT Support vyjadřovat pouze na území v okolí Dukovan a Temelína.
• Dne 2. 1. 2023 bylo spuštěno rozhraní mezi službou UtilityReport a Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Nově se budou žádosti k existenci sítí automaticky odesílat přímo do vyjadřovacího systému správce. Pokud budete žádat o vyjádření k projektové dokumentaci, bude nutné vložit projekt, dle kterého vám bude vyjádření vydáno, do přílohy.

K níže uvedeným důvodům bude nutné správce PPD oslovit individuálně pomocí datové schránky na základě zaslané výzvy, která bude žadateli doručena na jeho e-mailovou adresu.
Jiné důvody (nákup/prodej nemovitosti, apod.)
Územní řízení k dělení / scelování pozemků
Zjednodušené územní řízení k dělení / scelování pozemků
Územní řízení o ochranném pásmu
Veřejnoprávní smlouva
Zkrácené stavební řízení
Zpracování projektu / předprojektová příprava
Stanovení dobývacího prostoru
Povolení hornické činnosti
Pozemkové úpravy


• Zásadním rozšířením prošel také subjekt Nej.cz, do kterého fúzovaly následující společnosti MCnet, s.r.o., SMART Comp. a.s., A1 net s.r.o., NJNet s.r.o. a OpavaNet a.s.
• Dále bychom vás chtěli informovat, že s platností od 1. 1. 2023 zanikla společnost Planet A, a.s. následkem fúze sloučením s T-Mobile Czech Republic, a.s.

V případě dotazů se můžete obrátit na naši zákaznickou podporu.

Tým služeb MAWIS

More similar articles

Show more