arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all articles
DTM ČR

Hrdlička a Digitální technická mapa ČR

Služby pro vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury.

Služby pro vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury.

Vlastníci, správci a provozovatelé dopravní a technické infrastruktury mají povinnost zveřejnit dokumentaci svých sítí do informačního systému DTM krajů prostřednictvím nového datového formátu JVF DTM.

‍K problematice DTM ČR jsme zpracovali web www.dtmcr.cz obsahující seznam služeb, které firma Hrdlička nabízí na pomoc obcím a správcům technické infrastruktury.

‍2x měsíčně pořádáme online semináře, na něž je možné se přihlásit na zmiňovaných webových stránkách DTMČR.

‍Projekt Digitální technické mapy obcím a správcům dopravní a technické infrastruktury dává za povinnost sdílet data o infrastruktuře do IS DMVS (informační systém digitální mapy veřejné správy), který buduje ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální).

‍Povinnosti obcí a správců:

  • registrovat se do verifikačního registru IS DMVS na základě výzvy od ČÚZK rozeslané do datových schránek;
  • provést inventuru všech svých dokumentací (prvků dopravní a technické infrastruktury ve svém vlastnictví);
  • nedigitální dokumentaci digitalizovat a neexistující prvky doplnit;
  • převést dokumentaci do jednotného výměnného formátu DTM;
  • nahrát dokumentaci do informačního systému DMVS;
  • bezodkladně aktualizovat dokumentaci při každé změně.

‍Společnost Hrdlička nabízí následující služby:

  • Audit připravenosti na JVF DTM;
  • Příprava dokumentace na sdílení do DTM ČR;
  • Vytvoření zjednodušené evidence dosud nedokumentovaných částí;
  • Outsourcing role Editora dat DTM.

‍DTM data může dále obec či správce používat pro správu svého majetku pomocí systému MAWIS Geoportál.

Více informací a ceny jednotlivých služeb naleznete na www.dtmcr.cz.

More similar articles

Show more