arrow-bottomauthorbasketblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedcloseemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghouseinfolarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginnewsletterphonesearchservice1service2service3service4supporttriangle-bottomtwitterutilityworkeryoutube

Máme nový produkt, který nalezete adrese svého produktu 😃 no a samozřejmě je to nejlepší produkt na světe

Zobrazit informace
Login Cart
Back to all articles
ContractSupport

Nová aplikace ContractSupport

Spouštíme novou knihovnu MAWIS geomatických nástrojů. První dostupnou funkcí je Vyhledávání dotčených parcel katastru nemovitostí.

Smlouvy, dokumenty a návrhy na vklad do katastru nemovitostí lusknutím prstu.

ContractSupport zjednodušuje tvorbu smluv, dokumentů a návrhů na vklad do katastru nemovitostí při inženýringu staveb a majetkoprávním vypořádání týkající se věcných břemen.

Aplikace zrychlí a zlevní uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí. Automatizuje generování správných textů do smluv o věcných břemenech a podporuje práci s daty katastru nemovitostí, čímž eliminuje možné chyby.

Mezi klíčové funkce aplikace patří:
• Pokročilá logika tvorby smluv
• Evidence více staveb najednou
• Propojení s katastrem nemovitostí
• Získávání informací z geometrických plánů
• Vygenerování smluv a dokumentů
• Vytvoření návrhů na vklad do katastru

Službu naleznete na webových stránkách www.contractsupport.eu. Pokud Vás aplikace zaujala, neváhejte se na nás obrátit.

Tým služeb MAWIS

Další podobné články

Vybrané reference z nasazení MAWIS produktů a služeb od roku 2010.

Show more